ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εκπαίδευση χειριστών, κυβερνητών, καμαρώτων κ.α.

Συντήρηση, επισκευή & φροντίδα σκαφών

Ναύλωση σκαφών αναψυχής